EWANGELIA

14.07. 2024 r.
  15 Niedziela zwykła

                                   (Mk 6, 7-13)

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”. I mówił do nich: „Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

 

Komentarz;

1. Wewnętrzna wolność: Jezus przywołał Dwunastu i wysłał ich po dwóch. Dał im moc nad duchami nieczystymi i nakazał, by nie zabierali ze sobą niczego prócz laski. To przypomina nam o wewnętrznej wolności, byśmy nie byli przywiązani do materialnych dóbr i gotowi służyć innym.
2. Pokora i zaufanie: Jezus mówił, że jeśli gdzieś nie zostaną przyjęci, mają strząsnąć proch z nóg jako świadectwo. To zachęta do pokory i zaufania Bogu, nawet w obliczu odrzucenia.
3. Misja nawrócenia i uzdrawiania: Uczniowie nawoływali do nawrócenia, wyrzucali złe duchy i uzdrawiali chorych. To przypomina nam, że nasza wiara nie jest tylko dla nas – powinniśmy dzielić się nią z innymi.