Ogłoszenia duszpasterskie

23.07. 2017r    16 niedziela zwykła

  1. Przeżywamy 16 niedzielę zwykłą. Rozpoczynamy 18 Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem; „Niesiemy dobrą nowinę drogami świata” Modlimy się w intencji wszystkich podróżujących. Dziękujemy za miniony rok za każdy szczęśliwie i bezpiecznie przejechany kilometr i prosimy o błogosławieństwo na czas podróży. Po Mszy św. poświęcenie pojazdów i jak co roku zebrane ofiary pomogą w zakupie środków transportu dla misjonarzy.
  2. W tym tygodniu w liturgii kościoła wspominamy; w poniedziałek – św. Kingi; we wtorek – św. Jakuba Apostoła i św. Krzysztofa patrona kierowców i podróżujących; w środę św. Joachima i Anny rodziców NMP; 13 w sobotę św. Marty. Wszystkich solenizantów polecamy opiece Bożej.
  3. Wakacje to czas pielgrzymek. Kolejna będzie przechodziła 5 sierpnia przez Zofiówkę i Wielołękę – Wrocławska ok. godz. 14.00; Domaszowice pielgrzymka Głogowska 8 sierpnia – zatrzymają się na odpoczynek i Mszę św. 10.30 -12. 30; 9 sierpnia pielgrzymka nauczycieli – Msza św. ok. 11.00. W ramach naszych możliwości starajmy się wesprzeć pielgrzymów. Jak co roku zatrzymają się na nocleg w Domaszowicach klerycy naszego seminarium – w tym roku pielgrzymuje ich 14 przed przyjęciem stroju duchownego; będą z 1 na 2 września w godzinach wieczornych. Bardzo proszę o zgłaszanie się rodzin mogących przyjąć kleryków.
  4. Dziękuję za przygotowanie kościoła; Włochy; Jamrozek, Niezgoda, Wąsik, Cichocka. W tym tygodniu proszę o pomoc rodziny; Bojko, Dyszlowski, Nowicki. Domaszowice; Honegraf, Staszewska, Nowak. W tym tygodniu proszę o pomoc rodziny; Zamorowski, Gil, Mróz.
  5. Kancelaria parafialna czynna po Mszy świętej wieczornej.
  6. Bóg zapłać za składane ofiary na remont organów we Włochach. Konto organy; 98 8876 0009 0051 2516 2000 0008

Zapowiedzi przedślubne;

(II) Sebastian Kuśmierczyk, rzym-kat., wolny, zam; Strzelcach i Karolina Januszkiewicz, rzym-kat., panna, zam; Duczów Mały                                                      (III) Maciej Gelner, rzym-kat., kawaler, zam; Wrocław i Katarzyna Bielecka, rzym-kat., panna, zam; Domaszowice                                                                                    

Kto by wiedział o przeszkodach dotyczących w.w. zapowiedzi proszony jest o zgłoszenie ich w biurze parafialnym.